Novinky

Protipachové a antibakteriální závěsy a římské rolety

20. July 2011

Inteligentní závěsy a římské rolety Drapilux Air jsou vybaveny "triple fresh" katalyzátorem, který rozbíjí znečišťující molekuly látek a tím snižuje množštví nežádoucích pachů v místnosti. Závěsy a římské rolety Drapilux Air kombinují nejvyšší úroveň estetiky s bezbečností a čistotou vzduchu po celý den.

Protipachové a antibakteriální závěsy a římské rolety

Závěsy a římské rolety Drapilux Air

Pro znatelně čistší a svěžejší vzduch po celý den. Inteligentní závěsy a římské rolety Drapilux Air jsou vybaveny "triple fresh" katalyzátorem, který rozbíjí znečišťující molekuly látek a tím snižuje množštví nežádoucích pachů v místnosti.

Závěsy a římské rolety Drapilux Air kombinují nejvyšší úroveň estetiky s bezbečností a čistotou vzduchu po celý den.

Závěsy a římské rolety Drapilux Air – pro příjemnou atmosféru místnosti v různorodých domácích a pracovních prostředích:

 • Závěsy a římské rolety Drapilux znatelně čistší a svěžejší vzduch po celý den
 • Závěsy a římské rolety Drapilux snižuje riziko vzniku alergií, zejména u starších lidí nebo osob se s slabým imunitním systémem
 • Závěsy a římské rolety Drapilux rozbíjí molekuly škodlivin a zápachů
 • Závěsy a římské rolety umožňují katalytickou reakci, bez ohledu na světelné podmínky
 • účinnost závěsů a římský rolet byla prokázána nezávislými vědeckými instituty
 • vysoká omyvatelnost závěsů a římských rolet

Vliv závěsů a římských rolet Drapilux Air na okolní prostředí

Drapilux Air vyvolává katalytický proces transformace znečistujících látek – jako nikotin, formaldehyd a mnoha dalších pachů na neškodné přírodní látky.

Jakmile znečišťující látky nebo molekuly pachu příjdou do styku se závěsem, nebo roletou Drapilux Air, započne chemická reakce členění a odbourávání nechtěných molekul.

Technologie římských rolet a závěsů Drapilux Air funguje stejným způsobem jako katalyzátor v autě.

Jak funguje katalytický účinek zavěsu a římské rolety

Jakmile se jedovaté látky (uhlovodík a oxid uhelnatý) dostanou do styku s drahými kovy (např. platina, rhodium a palladium), obsaženými v závěsu nebo římské roletě, začne probíhat reakce.

Škodlivé látky jsou transformovány a dělí se na zcela neškodný oxid uhličitý (CO2) a páru (H2O).

Drapilux Air učinek by něměl být zaměňován s tzv. absorpcí, protože zde škodlivé látky (na rozdíl od závěsů Drapilux Air) jsou pouze "ohraničeny" aktivní vrstvou a nečlení se.

Římská roleta Drapilux Air

Výhody pro všechny typy nemovitostí

Ať je to kancelář, hotel, klinika nebo domov důchodců – závěsy a římské rolety Drapilux Air vytváří příjemnou atmosféru v místnosti. Zaručují čerstvější vzduch a zdravější pracovní i obytné prostředí.

Existuje mnoho ekonomických důvodů pro intelignetní závěsy a římské rolety

 • Efektivní rozdělení místosti. Již není potřeba rozlišovat mezi místnostmi pro kuřáky a nekuřáky.
 • Ať se jedná o bar, restauraci nebo vstupní halu – závěsy a římské rolety Drapilux Air zaručují čerstvý vzduch.
 • Naše závěsy a římské rolety eliminují znečišťující látky ve vzduchu, které můžou být vysoce koncentrovány také v kancelářích.
 • Vzduch v konferenčních nebo odpočívacích místnostech je kvalitnejší.
 • Závěsy a rolety mají prodlouženou životnost díky poloviční potřebě praní  proti běžným textíliím.

závěsy a římské rolety

Výsledky zkoušek závěsů

Závěsy a římské rolety Drapilux Air mají účinnou vlastnost - přeměňování pachů a škodlivin na neškodné látky pomocí katalytického procesu. Tím tyto látky zničí, místo toho, aby je pouze pohltily jako jiné nepatentováné závěsy.

Častou příčinou vzniku škodlivého prostředí je přítomnost formaldehydu a amoniaku. Tyto látky jsou obsaženy např. v dřevěném nábytku, lepidlech, izolačních materiálech, laminátových podlahách, kobercích, atd. Formaldehyd je považován za zdraví škodlivý i při 0,05 ppm. Může způsobit bolesti hlavy, nevolnost či podráždění očí nebo dokonce vyvolat zánět sliznic, respirační onemocnění či rakovinu.

Mezi nejčastější pachy v domácnosti však patří kuchyňské výpary, zvířecí zápach nebo cigaretový kouř. Nezávislé vědecké testy prováděné na látkách Drapilux Air prokázaly, že závěsy a římské rolety tyto pachy či znečisťující látky rozloží . Učínost našich závěsů a římských rolet se nesnižuje ani jejích čištěním.

Zavěsy a římské rolety Drapilux Air dostaly cenu za inovací v kategorii "výrobky s vysokou architektonickou kvalitou".

Kategorie Nejnovější realizace
Baldachýny

mapa stránky