Rolety a zdraví

V našich zeměpisných šířkách jsou letní měsíce oblíbeným ročním obdobím, neboť zvýšená sluneční aktivita evokuje příjemné pocity a myšlenky na odpočinek.

Druhou stránkou věci je projev negativních účinků slunce na vnitřní klima v budovách.

Optimalizace denního světla

Na pracovištích, kde je podmínkou pro efektivní výkon požadavek na optimální tepelnou a vizuální pohodu, je nezbytné, aby byla protisluneční ochraně věnována patřičná pozornost již v prvotním architektonickém návrhu.


Přirozené světlo

Nejlepší zdroj osvětlení pro duševní pohodu. Pracoviště, umístěné v blízkosti okna, poskytuje mnohem vyšší intenzitu osvětlení, než nabízejí prostory s nuceným umělým osvětlením.

Světlo, které prochází naším okem na sítnici, má nejen podíl na tom jak vidíme své okolí, ale ovlivňuje také naše nálady, chování a zdraví. Úroveň osvětlení je velmi důležitým faktorem pro psychickou rovnováhu.

Určité množství světla (více než 1 500 luxů), je potřebné pro vyvolání jistého počtu biologických funkcí. Světlo ovlivňuje hladinu melatoninu, hormonu, který působí na naše usínání, hloubku spánku a probouzení.

Bez optimálního množství světla jsme vystaveni riziku spánkových poruch v noci a naopak ospalosti až chorobné spavosti v průběhu dne.

Ale jakým způsobem můžeme získat žádanou intenzitu osvětlení?

Různá intenzita vnějšího osvětlení interiéru<br> budovy v různém ročním období. <br> Znázorňuje potřebu regulace  intenzity osvětlení.Různá intenzita vnějšího osvětlení interiéru
budovy v různém ročním období.
Znázorňuje potřebu regulace intenzity osvětlení.

Množství venkovního světla přirozeně kolísá od několika tisícovek luxů při zataženém počasí, až 100 000 luxů za jasného počasí. Zejména prostor v blízkosti oken je ovlivněn vysokou intenzitou světla a jejím kolísáním. Jde o 4 000 hodin denního přírodního světla za rok, z toho polovina představuje velmi vysokou intenzitu.

Existují proto oprávněné lékařské důvody, umisťovat pracoviště do blízkosti oken – a současně je nutné zvládat také negativní důsledky těchto pozic, jako jsou oslnění prudkým světlem a přehřátí.

Zkrocení přírodního světla - jak poskytnout nejlepší pracovní podmínky.

Obvyklé zářící objekty, viděné z oknaObvyklé zářící objekty, viděné z okna

Oslnění prudkým světlem je způsobeno zářením objektů, které vidíme z okna: může to být samo slunce, obloha, nebo odražené světlo okolních budov. Vizuální komfort lze zlepšit zmírněním rozdílů mezi samotným zářením, které přichází zvenčí a odraženým zářením objektů, které sami vidíme: monitory počítačů, listů papíru, povrchu desky pracovního stolu, stěn atd. Za předpokladu, že světelné záření archu papíru a záření monitoru počítače je cca 100cd/m2, dopad vnějšího záření oknem by měl být méně než 1 000 cd/m2. Pro zabezpečení optimálních pracovních podmínek je důležité odstranit nadbytečné světelné záření stínícím systémem tak, aby procházelo pouze dostatečné množství přírodního světla, potřebné pro naše zdraví, bez rizika oslnění. Takový stínící materiál, jehož koeficient propustnosti světla je menší než 10%, dostatečně eliminuje oslnění vnějším světlem oblohy. Hodnot od 1% do 2% je potřebné dosáhnout v případě, kdy sluneční paprsky procházejí oknem pod určitým úhlem.

jas objektů koef. propustnosti:

- bílá obloha ozářená slunečními paprsky 10 000 cd/m2 T = 10%
- letní opar 10 000 cd/m2 T = 10%
- oblačno/polojasno 5 000 cd/m2 T = 20%
- betonová zeď ozářená sluncem 8 000 cd/m2 T = 12%
- zapadající slunce 50 000 cd/m2 T = 2%
- odraz slunce na skleněném povrchu 100 000 cd/m2 T = 1%
- přímé slunce 1 milion cd/m2 T = 0,1%

V případě, kdy sluneční paprsky dopadají přímo do našeho zorného pole, je nutné účinné odstínění s koeficientem propustnosti nižším než 10%.

Obvyklé hodnoty  svítivosti na pracovišti.Obvyklé hodnoty svítivosti na pracovišti.

Pomocí rolet lze snížit svítivost na hodnotu pod 500 cd/m2. Taková hodnota již nezpůsobuje poruchy vidění.

Při práci s počítačem představuje skutečný problém zrcadlení, které znemožňuje čtení z monitoru.

I v případě, kdy odrazivost obrazovky je nízká (kolem 10%), jakýkoliv zdroj světla o svítivosti vyšší než 500 cd/m2 způsobí světelný odraz, který má sám hodnotu svítivosti vyšší než 50cd/m2.

Tento fakt předpokládá nutnost odstínění každého zdroje světla se svítivostí vyšší než 500 cd/m2. Pokud je tímto zdrojem samotné okno, řešením je stínící systém.

Hledání přirozených barev

Ke snížení jasu oblohy se někdy využívají okna se zabarveným sklem (obvykle volíme u nadměrně velkých okenních ploch).Tato skla zpravidla také zabraňují propouštění ultrafialového, popř. infračerveného záření. Výsledkem je bohužel zkreslení barevnosti vnějšího prostředí. Navíc většina zabarvených skel propouští světlo s koeficientem propustnosti 25% - 60%, avšak pro účinné odstínění je potřebná hodnota propustnosti méně než 10% (viz předchozí tab.)

Při použití stínícího roletového materiálu Screen se barevnost vnějšího prostředí nezkresluje, protože světlo prochází otvory ve struktuře textilního materiálu a je tedy z tohoto hlediska vhodnější. Samotná vlákna jsou nepropustná. V případě použití šedých až černých odstínů protislunečních clon, prakticky nedochází k žádnému zkreslení barevnosti vnějšího prostředí.

Ve snaze snížit nežádoucí světelný odraz monitoru počítače běžnou zatemňovací clonou (např.závěsem z materiálu black out) dochází k výrazné redukci dostupnosti denního světla do místnosti. Důsledkem je snížení intenzity světla pod 100 luxů, což vyžaduje použití umělého osvětlení.

Z tohoto důvodu nejsou zatemňující materiály vhodné pro denní práci. Jejich uplatnění je především pro chvíle odpočinku.

Koeficient propustnosti roletového Screenu se pohybuje od od 6% do 22%. Tedy dostatečně zastíní a současně potlačí všechny nežádoucí světelné odlesky.

Následující obrázky zobrazují rozdíl intenzity osvětlení s použitím stínícího roletového systému Screen, kdy je již slunce nízko nad horizontem. V situaci, která může trvat i několik hodin je přiměřené množství denního světla jistě přínosem. První (obr. 6 )znázorňuje interiér odstíněný běžnou sluneční clonou, na další fotografii( obr.7) je odstíněný interiér pomocí Screenové rolety za stejných vnějších světelných podmínek. Na ploše, kam nedopadá sluneční světlo, je u stínění roletovým Screenen hodnota intenzity osvětlení více než dvojnásobná,

Následující obrázky zobrazují rozdíl intenzity osvětlení s použitím stínícího roletového systému Screen, kdy je již slunce nízko nad horizontem. V situaci, která může trvat i několik hodin je přiměřené množství denního světla jistě přínosem.

<br>První znázorňuje interiér odstíněný běžnou sluneční clonou, na další fotografii je odstíněný interiér pomocí Screenové rolety za stejných vnějších světelných podmínek. Na ploše, kam nedopadá sluneční světlo, je u stínění roletovým Screenen hodnota intenzity osvětlení více než dvojnásobná
První znázorňuje interiér odstíněný běžnou sluneční clonou, na další fotografii je odstíněný interiér pomocí Screenové rolety za stejných vnějších světelných podmínek. Na ploše, kam nedopadá sluneční světlo, je u stínění roletovým Screenen hodnota intenzity osvětlení více než dvojnásobná
typy roletových screenůtypy roletových screenů

Způsob tkaní roletového Screenu poskytuje zvýšenou ochranu před přímým slunečním zářením i změnou úhlu dopadajícího světla. V případě, kdy vidíme slunce nad horizontem pod úhlem 20°až 60° snižuje například dopad přímého světla v poměru 1:3 (někdy až 1:5). Tato vlastnost je důležitá pro poskytnutí účinné ochrany na pracovišti, které je ve vzdálenosti do dvou metrů od okna. Je zřejmé, že hodnota propustnosti usměrněného světla je o něco nižší než hodnoty propustnosti obecně (hodnota propustnosti usměrněného světla nezahrnuje rozptyl světla na vláknech materiálu).

U materiálu roletového Screenu nedochází ke zkreslování při pohledu z okna. Pohled skrze clonu je možný zleva doprava i zdola nahoru. Tím nedochází k narušení vnějšího pohledu, jako je tomu u žaluzií. K dalším výhodám roletového materiálu Screen patří jeho snadné využití k propagaci uživatele.

Roletu lze potisknout reklamním tiskem, čitelným z vnější či vnitřní strany.


Vlastnosti materiálu umožňují i provedení atypických tvarů stínicích clon pomocí screenové rolety.
Komfortní obsluhu rolet pomáhají zajistit elektro pohony systémů spolu s inteligentním řídícím systémem.
Rozhodující je volba umístění rolety.

Není jen otázkou vkusu, zda bude zvolena instalace rolety do interiéru či exteriéru. Je to věc efektivity stínění.

Diagram: Porovnání tepelné izolace samotné skleněné plochy okna s plochou okna odstíněnou stínícím systémem při instalaci vně nebo uvnitř okna (Screen T je materiál se zvýšenou tepelnou izolací)

Dalšího efektu stínění roletovým systémem lze dosáhnout tkaním vláken odlišných barev. Používáme je tak, že bílé vlákno, které maximálně odráží sluneční paprsky, je z 88% viditelné na vnější straně clony. Naopak tmavší, zpravidla šedivé vlákno, je z 88% viditelné na vnitřní straně clony. Regulujeme tím tepelný efekt (rozdílná odrazivost a absorpce dle odstínu vlákna). Při interiérovém stínění prochází sluneční záření sklem a následně dopadá na roletu. Odraz záření od rolety způsobí změnu jeho vlnové délky tím zamezí jeho zpětnému prostupu přes sklo ven. V prostoru mezi okenní tabulí a stínící clonou dochází k akumulaci tepelné energie.

Vhodné vlastnosti pro vnější sluneční clony má též materiál Soltis.

Při exteriérovém stínění je dopad slunečního záření na okenní tabuli minimalizován průchodem roletou. Materiál Soltis dále zvyšuje přirozenou ventilaci mezi roletou a oknem. Na rozdíl od běžných slunečních clon nebrání toku propouštěného slunečního záření a nezvyšuje ohřev povrchu okna.Rolety e-shopRolety Solise > Zajímavosti o roletách

Pro správný návrh stínění budov vhodnými systémy je potřeba znát výhody a nevýhody jednotlivých rolet.

Víte že...

Pracoviště, umístěné v blízkosti okna, poskytuje mnohem vyšší intenzitu osvětlení, než nabízejí prostory s nuceným umělým osvětlením.

mapa stránky