Dřevěná pergola L4

Atypická konstrukce dřevěné pergoly L4, ve které je integrován hliníkový stínící systém v provedení výsuvného baldachýnu. Systém pergoly je značně stabilní. Baldachýnový stínící prvek odolá zatížení větrem až do hodnoty 100 Km/hod I při maximální rozměru, který je 13000 x 5500mm (šířka x výsuv). Odvodňovací žlab není v systemu řešen.

Borovicové trámky jsou v otevřeném stavu připevněny k příčnému rámu a k speciálnímu posuvnému system, ketrý umožňuje horizontální pohyb clony. Dřevěné stojiny jsou ohnuty a stejně jako ostatní dřevěné prvky jsou naimpregnované (ipregnace certifikována Class 3 UNIEN 335-1). Na žádost je možná instalace systém antidrop jako ochranu před deštěm. Rezistence vůči sněhu při jeho váze však není garantována. I přes nepropustnost látky Vás upozorňujeme, že případná kondenzace par na spodní straně látky je přírodním jevem a při případné reklamaci na to nebudu nahlíženo jako na defekt.

Pergola L4 působí na terase jako výrazný a dominantní prvek.Pergola L4 působí na terase jako výrazný a dominantní prvek.

PARAMETRY PERGOLY

Rozměry Pergoly
Šířka max. 1300 cm
Projekce max. 550 cm

mapa stránky