Inteligentní textilie pro japonské posuvné stěny

Komfort a bezpečí, tyto dva nejdůležitější požadavky v domácích textiliích byly poprvé úspěšně zkombinovány v roce 1980 díky vláknům látky Trevira zpomalujícím oheň.

Textilie vyrobené z těchto vláken nesoucí značku Trevira CS trvale zpomalují oheň. Na rozdíl od jiných látek, které získávají povrchovou úpravu až v pozdější fázi výroby, textilie Trevira CS nabízí dlouhodobou spolehlivost.

Jak Trevira CS funguje
Tyto malé, ale podstatné rozdíly jsou výsledkem chemické struktury polyesterového vlákna. Díky tvaru monomeru tvořícího kopolymer (organickou sloučeninu fosforu) jsou vlastnosti zpomalující oheň nastálo zakotveny ve vlákně. Pro vnější vlivy je nemožné narušit tyto vlákna.

Trevira CS
Oheň zpomalující finální úprava
Vlákna vyhotovená s finální úpravou s dodatečnou ochranou proti ohni mohou ztratit svoji ochranu jako důsledek opotřebení, stárnutím nebo častým praním. Oheň zpomalující látky Trevira bezpochyby zpomalí průběh ohně. Z tohoto důvodu jsou materiály vytvořeny z vláken a z příze z chemického hedvábí, která rovněž stále zpomaluje oheň.

To je také významným důvodem z ekologického aspektu. Mimo ekologickou nezávadnost materiálů Trevira CS nevyžaduje žádnou dodatečnou úpravu na ochranu proti ohni, jako vyžadují normální hořlavé materiály. Úpravy tohoto druhu jsou škodlivé životnímu prostředí. Oheň zpomalující vlákna a látky jsou navíc certifikovány standardem Oekotex 100. V případě požáru je ve srovnání s normální látkou uvolněno jen zanedbatelné množství toxických výparů. To je obzvláště důležité, protože při požáru je nebezpečí udušení se toxickým kouřem větší než riziko zranění následkem popálení.Průsvitné japonské stěny

Víte že...

Hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů - zničí denně majetek téměř za 800 tisíc korun, za posledních pět let se škody vyšplhaly na 1,4 miliardy korun.

Víte že...

Trevira CS je modifikovaný polyester, který obsahuje nehořlavé komponenty
C = Comfort – komfort
S = Safety – bezpečnost

Ukázky z realizací Adrems

Záclony TREVIRA CS
mapa stránky